Saturday, August 13, 2011

Curiosity Kills the Cat... [1]

tanong lang...

bakit ba sila tinatawag na "cowboy" e kabayo naman sinasakyan nila?


hmmmm... bakit nga ba?

No comments:

Post a Comment